Velkommen til Tenen

Hvordan bliver jeg medlem af Tenen


Hvornår er næste arrangement?

Tenens udgivelser bliver snart tilgængelig her på siden

Hvad sker der i tekstilernes verden ? 

Indkaldelse til generalforsamling d. 25. og 26. marts 2023Årets generalforsamling går til det jyske med besøg hos Flemming ”Væver” Lundholm i Ravning og en rundtur i den tekstile højskoleby Askov. Selve generalforsamlingen afholdes lørdag eftermiddag  i Vejen. Der er mulighed for overnatning på Vejen Danhostel, i Hyttebyen eller på Vejen Sportshotel. Vi arrangerer fællesspisning lørdag aften.

Søndag formiddag er der byvandring i Askov med fortællinger om de kendte institutioner bl.a. Jenny La Cours væveskole, Paula Trocks Spindeskole og Lervads snedkerværksted. Vi spiser medbragte madpakker et sted i byen og så går turen ud til Flemming i Ravning. Vi kører i egne biler og kommer man til Vejen med offentlig transport så finder vi en løsning på samkørsel. Ude hos Flemming får vi eftermiddagskaffe og lidt kage. 


TENENs generalforsamling:

lørdag d. 25. marts 2023 kl. 14:00 på Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen. 


Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Navneopråb.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 4. Indkomne forslag, der har betydning for budget.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gange - i lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Annet Laursen-Skjelsager, Susanne Rundqvist Pedersen og Ellen Warring.
 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år.  På valg er Ellen Bangsbo og Susanne Lervad. Susanne genopstiller ikke.
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 10. Forslag fra bestyrelsen om ændringer af vedtægternes  §§ 3, 6 og 11 (se dem her)
 11. Øvrige indkomne forslag.
 12. Eventuelt


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. 

Referent er et medlem af TENENs bestyrelse. Referatet underskrives af dirigent og referent og bringes i førstkommende medlemsblad.

Foreningen er vært for kaffe/te m. kage. Ikke- medlemmer af TENEN er velkomne, men betaler  150  kr.