Velkommen til Tenen

Hvordan bliver jeg medlem af Tenen


Hvornår er næste arrangement?

TENENs Bladarkiv

Hvad sker der i tekstilernes verden ? 

TENEN udbyder en WEEKEND MED BRODERIKURSUS PÅ LYØ 
13. - 14. april 2024

På Lyø syd for Faaborg findes nogle helt særlige broderier, der blev skabt af kvinderne på øen i 1800-tallet. De er sammen med Hedebobroderierne og Falsterbroderierne anset for at være blandt de fineste historiske broderier i Danmark, men muligheden for at få dem at se er stærkt begrænset, da de ikke udstilles nogen steder i landet.

 

I denne weekend i april vil vi derfor kunne tilbyde en helt speciel mulighed for at komme tæt på et udvalg af Lyøbroderier fra private samlinger på øen.  Sabina Stoltz-Andersen fra Lyø vil sammen med Eva Aaberg Westh fortælle om broderiernes historie og særkende. Desuden vil Eva som er forfatter til bogen ”Traditionelle Lyø Broderier”, fortælle om sit arbejde med bogen.

 

Søndag vil vi gå en tur om i kirken og høre om alterdug og kirkepuder, der blev syet af kvinder på øen i henholdsvis 1963 og 2019.

 

Eva og Sabina har siden 2019 samarbejdet om at fremme og udbrede kendskabet til Lyøbroderierne. Eva kom med sin interesse, tekniske viden og kendskab til broderierne fra sin baggrund som elev på Den Klassiske Broderiskole. Sabina har gennem sin familiære tilknytning og nu bosiddende på Lyø altid haft kendskab til Lyøbroderierne, men ikke til deres håndværksmæssige eller historiske betydning.

 

Meget viden er desværre gennem årene gået tabt, så det har været et stort

detektivarbejde for de to at få indsamlet nyttig baggrundsviden om broderierne.

 

I løbet af kurset vil vi, foruden at få lejlighed til selv at brodere, komme omkring alt dette:

Det broderitekniske:

  • Hvordan foregik fremstillingen, hvilke materialer blev brugt og hvor kom de fra?
  • Hvilken betydning havde motiver og symboler og hvor kom inspirationen fra
  • Hvordan udviklede sting, teknikker, motiver og farvevalg sig over tid?

Det historiske:

  • Hvilke geografiske og lokalhistoriske forudsætninger muliggjorde, at en del af kvinderne på øen i denne periode kunne fremstille broderier i dette omfang og kvalitet?
  • Hvem var disse kvinder?
  • Hvilken betydning havde deres arbejde, hvilke historiske traditioner og skikke var der i tilknytning til broderiernes fremstilling og brug i dette øsamfund?

Se mere om kursets indhold og tilmelding her.

 

BONUS OPLEVELSE

Tove Jensen, formand for Dansk Folkedragtforum har undersøgt de få bevarede strikkede halvhandsker fra Lyø. Lørdag aften vil hun vise og fortælle om dem og deres historie. Tove Jensen medbringer også de strikkekits, hun har udarbejdet på baggrund af sin forskning og som der vil være mulighed for at erhverve. 


Generalforsamling 2024

Lørdag den 23. marts i St. Magleby v/ Dragør. Selve generalforsamlingen afholdes kl. 11-13 i Hollænderhallen. Herefter afholdes det tekstile indslag som en omvisning på Museum Amager. Frokost og omvisning koster 200 kr. Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis. Programmet slutter kl. 16. Se indkaldelsen og tilmeldingsoplysninger i næste nr. af TENEN.