Velkommen til Tenen

Hvordan bliver jeg medlem af Tenen


Hvornår er næste arrangement?

TENENs Bladarkiv

Hvad sker der i tekstilernes verden ? 

Tenens juletur til Den Hirschsprungske Samling

Lørdag den 2. december arrangerer TENEN et besøg på Den Hirschsprungske Samling, Stockholmsgade 20, 2100 København Ø.

 

Vi mødes kl. 12,00 for at se udstillingen om maleren Marie Krøyer, der også designede tekstiler, hvoraf der vil være lejlighed til at se et udvalg.

 

Efter besøget tager vi på Blue Bike Cafe Kl. 15, hvor vi vil hygge os med en kop kaffe eller te.

 

Tilmeldning senest den 25. november til Susanne Rundqvist på mail: kasserer@tenen.dk og indbetaling af deltagergebyr på 110 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 150 kr. på reg. 1551  konto nr.: 1430130.

Af hensyn til bordbestilling, bedes venligst oplyst ved tilmeldingen om man ønsker at deltage i cafébesøget. Cafebesøget er for egen regning.

 

Ud over udstillingen om Marie Krøyer findes der også forskellige andre tekstiler i den faste udstilling, bl.a. en stol designet af Thorvald Bindesbøll med broderi tegnet af P.C. Skovgaard, syet af datteren Georgia Skovgaard. I museumsbutikken findes der kits til puder og strik fra Ditte Larsens bog ”Marie Krøyer på pindene.”

Medlemstur til Holbæk Museum, Borchs Samling.

Søndag den 30.april. kl.11-13.

Klosterstræde 18 i Holbæk

 

Vi besøger den store tekstilsamling Borchs Samling, hvor der er lejlighed til at se og høre om en masse både gamle og nyere tekstiler. Stedet køres af frivillige, der gør et kæmpe arbejde for at bevare og tilgængeliggøre samlingen.

I november måneds udgave af TENEN kan du side 8-12 læse om Borchs samling.


Praktiske oplysninger om turen:

Vi skal betale entre til museet 60 kr. voksne, 50 kr. for pensionister og studerende,

bliver vi 12 er vi en gruppe og kommer så  ind for 50 kr. pr. person


Museet ligger i gåafstand fra Holbæk Station.

Kommer du i bil (aftal evt. samkørsel fra KBH) er der mulighed for 2 timers gratis parkering ved Arresten , der ligger lige ved siden af museet. Husk P-skive.


Efter kl. 13 kan vi nyde vores madpakker udenfor museet eller finde et spisested i byen.

Herefter vil der være mulighed for at besøge museets udstillinger og museumsbutik.

Se mere på www. vestmuseum.dk


Tilmelding senest den 20. april til ellenwarring53@gmail.com  

 

Indkaldelse til generalforsamling d. 25. og 26. marts 2023Årets generalforsamling går til det jyske med besøg hos Flemming ”Væver” Lundholm i Ravning og en rundtur i den tekstile højskoleby Askov. Selve generalforsamlingen afholdes lørdag eftermiddag  i Vejen. Der er mulighed for overnatning på Vejen Danhostel, i Hyttebyen eller på Vejen Sportshotel. Vi arrangerer fællesspisning lørdag aften.

Søndag formiddag er der byvandring i Askov med fortællinger om de kendte institutioner bl.a. Jenny La Cours væveskole, Paula Trocks Spindeskole og Lervads snedkerværksted. Vi spiser medbragte madpakker et sted i byen og så går turen ud til Flemming i Ravning. Vi kører i egne biler og kommer man til Vejen med offentlig transport så finder vi en løsning på samkørsel. Ude hos Flemming får vi eftermiddagskaffe og lidt kage. 


TENENs generalforsamling:

lørdag d. 25. marts 2023 kl. 14:00 på Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen. 


Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Navneopråb.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 4. Indkomne forslag, der har betydning for budget.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gange - i lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Annet Laursen-Skjelsager, Susanne Rundqvist Pedersen og Ellen Warring.
 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år.  På valg er Ellen Bangsbo og Susanne Lervad. Susanne genopstiller ikke.
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 10. Forslag fra bestyrelsen om ændringer af vedtægternes  §§ 3, 6 og 11 (se dem her)
 11. Øvrige indkomne forslag.
 12. Eventuelt


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. 

Referent er et medlem af TENENs bestyrelse. Referatet underskrives af dirigent og referent og bringes i førstkommende medlemsblad.

Foreningen er vært for kaffe/te m. kage. Ikke- medlemmer af TENEN er velkomne, men betaler  150  kr.