Indholdsfortegnelse til Tenen blad nr. 30 4 - maj 2020

Indhold i bladet TENEN, 30. årgang nr. 4 - maj 2020:

Indhold:
Synåle som kampmiddel 1860-1930 [Kirsten Rykind-Eriksen]    side 3
Kirkeliv, messeklæder og en fornem bispekåbe [Hanne Frøsig Dalgaard]                                                                                                        side 12
Grænseløse sting [Lis Slottved]                                                              side 16
Genforeningsafstemning [Vibeke Lilbæk]                                          side 18
Bog - Fashion and WW2 [ved Lone de Hemmer Egeberg]        side 19
Bog - LOOK: Læsninger [ved Lone de Hemmer Egeberg]       side 20
Bog - Lyø-broderier [ved Vibeke Lilbæk]                                          side 21
Noter til bagsiden – De sønderjydske Piger [Frtis Lilbæk]         side 22
Nødsituation                                                                                                  side 23
Kontaktliste for TENENs bestyrelse mv.                                             side 23
Bagsiden: De sønderjydske Piger                                                         side 24


24 sider + kontingentopkrævning + løsark med PP-adressering og kalender-info.
Korrektur genereret den 2. maj 2020. Dato i bladnummerets kolofon er trykoriginalens datering, som er 6. maj 2020. Bladet blev hentet fra tryk den 12. maj. Pakkes den 17. maj 2020 til forsendelse som PP-brev. Den ??. maj nåede bladet til ?AaBKV?; men det kom først ?. juni til xx.