Om Tenen

Dansk Tekstilhistorisk Forening

Har du interesse for gamle tekstiler?
Ejer du selv gamle tekstiler?
Har du tekstiler der er gået i arv?
Har du lyst til tage med på ture med tekstile temaer?
Vil du vide mere om tekstilers historie?
Er du interesseret i nutidig tekstilkunst?
Vil du være med til at udbrede kendskabet til tekstiler og deres historie?


Medlemskab koster 250 kr./år for enkeltmedlemsskab og 300 kr./år for husstandsmedlemsskab.

Du kan melde dig ind her eller ved henvendelse til kasserer Susanne Rundqvist

Ved indmeldelse indbetales kontingentet på konto:
Bank nr: 1551 Kontonr: 1430130. Swift-Bic: DABADKKK. Iban: DK23 3000 0001 4301 30.Når du melder dig ind i TENEN accepterer du, at foreningen opbevarer og bruger din adresse og e-mail til at fremsende bladet TENEN og nyhedsbreve. Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk hos kasseren og deler dem ikke med 3. part. Vi opbevarer dine oplysninger i op til 2 år efter udmeldelse, hvorefter de slettes.