Kontakt os

Formand

Maj Ringgaard


Næstformand

Kathrine Brandstrup, kathrine@textilarkeolog.dk 


Kasserer
Susanne Rundqvist Pedersen, susanne.rundqvist@mail.dk


Bladredaktionen: Ellen Warring, Lis Slottved og Morten Grymer-Hansen

Bladet TENEN udkommer i februar, juni og november. Artikler sendes til: tenen.redaktionen@gmail.com


Nyhedsbrev og hjemmeside: Kathrine Brandstrup, Annet Laursen Skjelsager
Suppleanter: Hanne Boelslund og Ellen Bangsbo

Kontakt foreningens kasserer i nedenstående formular.