Dansk Tekstilhistorisk Forening

Har du interesse for gamle tekstiler?
Ejer du selv gamle tekstiler?
Har du tekstiler der er gået i arv?
Har du lyst til tage med på ture med tekstile temaer?
Vil du vide mere om tekstilers historie?
Er du interesseret i nutidig tekstilkunst?
Vil du være med til at udbrede kendskabet til tekstiler og deres historie?


Så meld dig ind i TENEN

Medlemskab koster 250 kr./år for enkeltmedlemsskab og 300 kr./år for husstandsmedlemsskab. Ved indmeldelse indbetales kontingentet på konto:
Bank nr: 1551 Kontonr: 1430130. Swift-Bic: DABADKKK. Iban: DK23 3000 0001 4301 30.

Når du melder dig ind i TENEN accepterer du, at foreningen opbevarer og bruger din adresse og e-mail til at fremsende bladet TENEN og nyhedsbreve. Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk hos kasseren og deler dem ikke med 3. part. Vi opbevarer dine oplysninger i op til 2 år efter udmeldelse, hvorefter de slettes.

Bestyrelsen

Formand
Annet Laursen Skjelsager
silke-annetat@silke-annet.dk

Kasserer
Susanne Rundqvist Pedersen
susanne.rundqvist@mail.dk

Næstformand
Maj Ringgaard

Bladredaktionen Ellen Warring, Lis Slottved og Morten Grymer-Hansen

Bladet TENEN udkommer i februar, juni og november. Deadline for november-bladet 2022 er 1. oktober. Artikler sendes til: tenen.redaktionen@gmail.com

Nyhedsbrev og hjemmeside Kathrine Brandstrup

Suppleanter Susanne Lervad og Ellen Bangsbo

Tenen.dk

Ansvarshavende
Annet Laursen Skjelsager
silke-annet@silke-annet.dk

Webmaster
Kathrine Brandstrup
kathrine@textilarkeolog.dk